Často kladené dotazy o pojištění proti pokutám

Jak funguje ŘEŠENÍ POKUT a obhajoba před pokutami a body?
Naše právní oddělení klienty obhajuje na základě znalosti zákona, mezer v něm, a díky tomu úspěšnému rozporování všech předložených důkazů a napadání procesních chyb. Náš klient na místě přestupku s přestupkem VŽDY nesouhlasí, VŽDY žádá o předání ke správnímu řízení, NIKDY nic nepodepisuje, NIKDY nic neplatí a odjede z místa přestupku. Jakmile obdrží předvolaní, předá nám ho formou skenu, my mu obratem zašleme plnou moc se spisovou značkou předvolaní, tu nám klient podepsanou oskenovanou pošle zpět a my klienta bez jeho osobní přítomnosti zastupujeme v plném rozsahu.
Pro koho je služba řešení pokut určena?
Řidič pojišťuje sebe a nezáleží, v jakém vozidle spáchal přestupek (zda byl soukromý, zapůjčený či služební). Pokud bude správním orgánem obeslán majitel vozidla (zapůjčeného či služebního), tento majitel "ukáže" na řidiče, který se dopustil přestupku. Tento řidič bude následně obeslán správním orgánem a bude-li naším klientem, předá nám pouze podklady a bude námi zastupován. Naše služba je určena i pro motocykly.
Co služba ŘEŠENÍ POKUT řeší ?
Zjednodušeně řešíme klientům všechny bodované přestupky kromě "alkoholu, drog a dopravních nehod". Konkrétně pak přestupky spočívající v - porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu, dle § 125c odst. 1 písm. k)
- překročení nejvyšší dovolené rychlosti při řízení vozidla dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 2, 3 a 4
- držení hovorového či záznamového zařízení při řízení vozidla rukou nebo jinou částí těla, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 1
- porušení povinnosti zastavit při řízení vozidla vozidlo na signál, který přikazuje zastavit vozidlo, nebo na pokyn „Stůj!“, daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 5, nebo porušení povinnosti respektovat dopravní značku P6, „Stůj, dej přednost v jízdě!“, dle § 125c odst. 1 písm. k)
- předjíždění v místě, kde je tak místní, obecnou či přechodnou úpravou, zakázáno, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 7, písm. k)
- neoprávněném vjetí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 9, písm. k)
- nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 6
- řízení vozidla, na kterém není umístěna registrační značka, dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 1
- řízení vozidla, jehož registrační značka je zakryta, nečitelná nebo upravena, dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 2
- neoprávněném zastavení či stání vozidla dle § 125c odst. 1 písm. k)
- řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 3
- nedání přednosti v jízdě při řízení vozidla v případech, kdy je tak povinen učinit, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 8 všech správních deliktů dle § 125f), spáchaných na území České republiky
A co s botičkou?
Podle zákona, když strážníkovi řeknete "zaparkoval/a jsem, ale s přestupkem nesouhlasím", musí vám botičku sundat a jak pokutu tak poplatek manipulační za botičku na vaši žádost předat ke správnímu řízení. Nesmíte se ale nechat dát a trvat na svém! I pro tyto účely má každý náš klient dostupné telefonní číslo operátora naši NON-STOP horké linky.
Řešíte i jízdu bez podskupiny (mám B ale jel jsem s motorkou) ?
Řešíme. Doporučíme na místě přestupku nedávat PČR řidičský průkaz, byl by do správního řízení zabaven (i pokud bude zabaven, můžete řídit dále, je to přestupek a tento klientovi bez problému obhájíme. Za další se může stát, že vám bude zakázáno pokračovat v jízdě a budete muset odstavit motocykl na místo pro to určená, nebo bude odtažen.
Vztahuje se služba i na profesionální řidiče ?
Samozřejmě. Přestupky v klasickém plném rozsahu samozřejmě řešíme i v případě řidičů taxi služby či jakýchkoliv jíných řidičů z povolání.
Co když můj přečin policie vyhodnotí jako trestný čin ?
Trestné činy naše služba neřeší. Jmenovitě se jedná o: alkohol nad 1 promile, nehoda se zraněním, obecné ohrožení (např. kdyby někdo jel třeba se zavázanýma očima ) maření výkonu úředního rozhodnutí, má-li někdo vyřknut zákaz řízení, (těžké) ublížení na zdraví z nedbalosti, usmrcení z nedbalosti, ohrožení pod vlivem návykové látky, poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti a případně ještě nějaké úmyslné ublížení na zdraví, pokus o zabití, v případě, že by někdo třeba chtěl jiné vozidlo záměrně vytlačit ze silnice s úmyslem způsobit řidiči zranění...
Je nějaké omezení na počtu řešených případů ?
Není
Nabízíte v případě zastavení policií i nějakou okamžitou pomoc ?
Každý náš klient obdrží číslo na HOT linku v textu emailů následujícím po objednání služby. Tato HOT linka je k dispozici 24 hodin denně pro jakékoliv dotazy či řešení potíží.


Nechci pokutu

Jak to funguje?

Pořád nechápete jak vám ŘEŠENÍ POKUT může pomoct? Žádné pokuty a žádné body za dopravní přestupky za 4000,- Kč ročně. Naše úspěšnost je skoro 100%.

Více

Nejčastější dotazy

Jistě máte řadu nezodpovězených otázek, pokud odpovědi na ně zde nenaleznete, rádi vám je zodpovíme na telefonu 778 044 094 nebo na emailu info@reseni-pokut.cz

Více

Objednávka online

Rychlá a hlavně naprosto jednoduchá objednávka online. Získejte co nejdříve pojištění proti pokutám a jezděte v klidu a bez starostí.

Více
© 2018 ŘEŠENÍ POKUT - právní ochrana řidičů proti pokutám a bodovému systému - časté dotazy o službě a pokutách